,

 

Industriautomation

Inom affärsområdet Industriautomation skapas genomtänkt produktionsutrustning till tillverkande företag för sänkta produktionskostnader, ökad konkurrenskraft och radikalt förbättrad lönsamhet. Vi hjälper till med att ge bättre fart i våra kunders produktion. Snabb förändringstakt i vår egen utveckling och en stark puls i samarbetet med våra kunder.

 

Snabba fakta

  • 2002 startade Umeå Industriteknik som en avknoppning från Ålö AB, världsledande tillverkare av frontlastare och redskap för jordbrukstraktorer.
  • Umeå Industriteknik förvärvades 1 Juli 2015 av Advanced Integration Technology, AIT Sweden AB. Företaget hade då 15 anställda.
  • Förutom produktion till AIT Sweden har vi uppdragsgivare såsom: Volvo AB, Scania, Renault, ABB, Eitech, Komatsu Forest, Ålö AB.

AIT förfogar över verkstadsyta på drygt 4600 m2 fördelas enligt följande;

  • Maskinbearbetning: 850 m2, Traverser. Vi har bl.a. moderna CNC-maskiner, svarvar, fräsar, rund- och planslip – all utrustning följer rådande industrikrav.

  • Svetsavdelning: 1500 m2 och har 2 st 6,3 tons traverser och 6 st svetsbås med 1tons lättraverser, samt lägesställare och lyftbord.

  • Montering/sluttest: 1800 m2 med 2 st 6,3 tons traverser. Montagebås med 2 st 500 kg lättraverser.

  • Lageryta: 480 m2

Made in Umeå

Inom affärsområdet Industriautomation skapas genomtänkt produktionsutrustning till tillverkande företag för sänkta produktionskostnader, ökad konkurrenskraft och radikalt förbättrad lönsamhet. Vi hjälper till med att ge bättre fart i våra kunders produktion. Snabb förändringstakt i vår egen utveckling och en stark puls i samarbetet med våra kunder.


Vi erbjuder kundspecifika automations-lösningar, robotceller och fixturer.

Vi är ett komplett företag som erbjuder helhetslösningar från idékoncept, konstruktion, egen tillverkning till leverans av färdig och driftssatt produkt hos kund.
 

Vi gör vårt yttersta för att möta kundernas högt ställda krav på funktion, kvalitet och leveransförmåga.
Vi erbjuder lösningar som integrerar nya avancerade hjälpmedel med redan existerande i befintlig anläggning, eller hjälpmedel om är avsedda för helt nya tillverkningsanläggningar. Dessutom kan vi utforma lösningar som är skalbara för att möta krav på ökad tillverkningskapacitet i framtiden.

Advanced Integration Technology Umeå AB

Kabelvägen 1J
901 33 Umeå, Sweden

Telefon: +46(0)90-2010000
Epost: Maila oss
Webb: http://aitumea.se/
 

English

- Contact Us