,

 

Tillverkning

Vi förfogar över egna produktionsresurser vilket är unikt i branschen. Hos oss måste avståndet mellan konstruktörer - tekniker – den som producerar, dvs mellan idé och lösning – vara kort, eftersom vi är en problemlösare inom vår bransch. Med våra egna tillverkningsresurser in-house kan vi dessutom kapa ledtider och minska risken för fel.

Advanced Integration Technology Umeå AB

Kabelvägen 1J
901 33 Umeå, Sweden

Telefon: +46(0)90-2010000
Epost: Maila oss
Webb: http://aitumea.se/
 

English

- Contact Us