,

 

Certifierade med både bredd och spets

Inom affärsområdet Svets & Smide drar vi nytta av vår långa erfarenhet av avancerade svetsade konstruktioner, byggnadssmide, installation/montering samt legotillverkning inom svets.

 

Snabba fakta

  • 2009 startade Umesvets som en avknoppning från Smidesproffsen AB, och Umesvets förvärvades 1 April 2014 av Advanced Integration Technology, AIT Umeå AB. Företaget hade då 18 anställda.
  • Umesvets förvärvades 1 April 2014 av Advanced Integration Technology, AIT Umeå AB. Företaget hade då 18 anställda. 
  • Förutom produktion till AIT Umeå har vi uppdragsgivare såsom: NCC, Skanska, PEAB, Rekab, VNB, Bjurbäcks Bygg, Vännfors Bygg, Bygga i Umeå, Volvo Lastvagnar, Komatsu Forest, Norrlandspall, Siljum Mekan, ITNAB, Totalförsvarets Forskningsinstitut - FOI, Umeå Energi, Umeå Kommun

AIT förfogar över verkstadsyta på drygt 4600 m2 fördelas enligt följande;

  • Maskinbearbetning: 850 m2, Traverser. Vi har bl.a. moderna CNC-maskiner, svarvar, fräsar, rund- och planslip – all utrustning följer rådande industrikrav.
  • Svetsavdelning: 1500 m2 och har 2 st 6,3 tons traverser och 6 st svetsbås med 1tons lättraverser, samt lägesställare och lyftbord.
  • Montering/sluttest: 1800 m2 med 2 st 6,3 tons traverser. Montagebås med 2 st 500 kg lättraverser.
  • Lageryta: 480 m2

Advanced Integration Technology Umeå AB

Kabelvägen 1J
901 33 Umeå, Sweden

Telefon: +46(0)90-2010000
Epost: Maila oss
Webb: http://aitumea.se/
 

English

- Contact Us