,

AIT Umeå

AIT utvecklar automatiserade och kundanpassade mobila materielhanteringsutrustningar främst för storskalig flygplans-tillverkning. 
Våra produkter är konstruerade och byggda för att transportera och placera precisionsverktyg, flytta monteringsutrustning, monteringspersonal samt stora flygplansstrukturer under tillverkning. 

 

AIT Umeå är unika och inom koncernen specialiserade på Automated Guided Vehicles, sk. AGV:s, dvs. hjuldrivna materialhanteringslösningar.


Vi erbjuder även kundspecifika automations-lösningar, robotceller och fixturer samt svetsade konstruktioner och byggnadssmide.

Vi är ett komplett företag som erbjuder helhetslösningar från idékoncept, konstruktion, egen tillverkning till leverans av färdig och 
driftssatt produkt hos kund.
 

Vi gör vårt yttersta för att möta kundernas högt ställda krav på funktion, kvalitet och leveransförmåga.
Vi erbjuder lösningar som integrerar nya avancerade hjälpmedel med redan existerande i befintlig anläggning, eller hjälpmedel om är avsedda för helt nya tillverkningsanläggningar. Dessutom kan AIT Sverige utforma lösningar som är skalbara för att möta krav på ökad tillverkningskapacitet i framtiden.

 

Sammanfattat så erbjuder AIT Umeå tjänster inom; Konstruktion, Projektledning, Tillverkning, Integrering. Vi har sedan starten 2006 levererat ca. 200 maskiner + ett antal designer och delsystem.
 
Snabba fakta

  • 2006 bildades AIT Úmeå som ett helägt dotterbolag till av Advanced Integration Technology Inc. Företaget har fn. ca: 70 anställda.

AIT Umeå förfogar över lokaler som har sammanlagd yta på knappt 5600 m2 fördelat enligt följande; Kontorsyta på drygt 800 m2 och en produktionsyta på drygt 4800 m2.

 

AIT arbetar i enlighet med ISO 9001 och 14001. Vårt Miljö- och kvalitetsledningssystem omfattar all verksamhet som bedrivs av eller under ansvar av AIT AB, legalt och organisatoriskt, avseende alla produkter och tjänster som levereras till kund eller annan intressent.

Advanced Integration Technology Umeå AB

Kabelvägen 1J
901 33 Umeå, Sweden

Telefon: +46(0)90-2010000
Epost: Maila oss
Webb: http://aitumea.se/
 

English

- Contact Us