,

Lokaler

AIT Umeå förfogar över lokaler som har sammanlagd yta på knappt 5600 m2 fördelat enligt följande; Kontorsyta på drygt 800 m2 och en produktionsyta på drygt 4800 m2.

Advanced Integration Technology Umeå AB

Kabelvägen 1J
901 33 Umeå, Sweden

Telefon: +46(0)90-2010000
Epost: Maila oss
Webb: http://aitumea.se/
 

English

- Contact Us